اهداف و برنامه های کلی گروه ارزش

  • ارایه خدمات نوین در حوزه های مالی و سرمایه گذاری
  • راه اندازی پروژه گندله سازی مادکوش (فاز یک و دو)
  • اجرای پروژه های جدید در راستای تکمیل زنجیره فولاد (تولید کنسانتره، احیاء مستقیم، بریکت سازی و …)
  • همکاری با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در کنسرسیوم احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
  • انتقال دانش فنی و بومی سازی تجهیزات و قطعات زنجیره تولید فولاد
  • جذب منابع مالی داخلی و خارجی مطمئن با کارایی بالا
  • توسعه ارائه خدمات مورد نیاز جامعه بصورت مجازی
  • احداث سایت انباشت و برداشت مواد اولیه در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
  • احداث واحد آب شیرین کن در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
  • استفاده بهینه از منابع در دسترس داخلی بخصوص نیروی انسانی