خط تولید گندله

مزایای گندله:

1- شکل کروی و اندازه تقریباً یکسان و مشابه ذرات گندله 2- بطور یکنواخت در مقطع کوره بلند پخش می شوند; 3- جلوگیری از انسداد جریان گاز در تنوره کوره بلند; 4- تبادل حرارتی خوب بین مواد; 5- نزول یکنواخت بار در کوره بلند.

گندله درمقایسه با کلوخه:

1- درصد آهن بالاتر; 2-ترکیب شیمیایی یکنواخت تر; 3- به دلیل تخلخل میکروسکوپی بیشتر و یکنواخت تر، احیاپذیری بهتر;

مراحل عملیات:

 -1آماده کردن و مخلوط کردن مواد اولیه، 2- گندله سازی، 3- پختن یا سخت کردن گندله ها.

آماده سازی و مخلوط کردن مواد اولیه:

 مثال:کنسانتره تغلیظ و فیلتر شده سنگ آهن (80درصد ذرات ریزتر از 44 میکرون ) با رطوبت حدود 10 درصد و بنتونیت یا موادی مانند کلریدسدیم یا کلرید کلسیم (به عنوان چسب) مخلوط می کنند (بادقت کمتر از کلوخه سازی.(

 مهمترین خصوصیتها‌یی که بر تولید گندله در دیسک و نحوی حرکت مواد درون دیسک موثرند عبارتنداز:

 -1قطر دیسک، 2- زاویه دیسک با افق (شیب دیسک)، 3- سرعت چرخش یا دوران دیسک، 4- ارتفاع دیواره‌ های دیسک.

نقش بنتونیت در شکل گیری تیله(گندله خام):

 بنتونیت ماده ای است شامل حدود 66 درصد سیلیکا، حدود 28 درصد آلومینا و حدود 5 درصد آب.

 بنتونیت ماده ای است با پلاسیسیته بالا که با جذب آب منجر به افزایش پلاسیسیته وکشش سطحی و بهبود استحکام در مرحله تولید تیله می شود.

مکانیزم تشکیل گندله:

  فرضیات مکانیزم گندله ‌شدن ذرات :

 -1 نیروهای حاصل از کشش سطحی و خاصیت مویینگی و ترشوندگی ذرات کانه، -2 نیروهای مکانیکی حاصل از برخورد گندله ها و وزن آنها، 3- نیروهای شیمیایی بعلت افزودن انواع چسب‌ها.

 در دیدگاه جدیدتر، مکانیزم  تشکیل هسته ها و تشکیل گندله خام شامل سه مرحله است:

 1- تر شدن ذرات و جوانه زنی. در این مرحله توزیع لایه مایع بر روی بستری از ذرات ریز پخش شده و توزیعی از جوانه های اولیه را بوجود می آورد .

 -2 پیوستن جوانه ها به یکدیگر و رشد آنها در اثر برخورد به مواد شارژ یا تجهیزات گندله سازی و یا با یکدیگر.

 -3 سایش و متلاشی شدن توده ها، که در اثر سایش، ضربه یا فشارهای وارده توده های درشت متلاشی شده و جوانه های جدیدتری تولید می شود.

پختن و سخت کردن گندله ها- روش بستر متحرک:

  -1در این سیستم گندله خام روی شبکه یا بستر متحرکی که بطور دائم حول دو محور در حرکت است، شارژ می‌شود و ضمن حرکت، مراحل مختلف خشک‌ شدن، پخته‌ شدن و سرد شدن را طی می کند .

 -2 به منظورمحافظت کف و دیواره بستر با لایه ای از گندله های پخته شده.

 3- این روش بسیار انعطاف‌پذیرمی‌باشد ( می‌توان سرعت خشک‌کردن، پختن و سرد کردن را برای شارژهای مختلف تغییر داد)

 4- حدوداً 25 درصد از سطح شبکه برای خشک کردن، 40 درصد برای پیشگرم‌ کردن و پختن و 35 درصد بقیه برای سرد کردن استفاده می شود 

فرایند سخت کردن

مراحل سخت کردن: خشک‌ کردن، پیشگرم کردن و پختن.

خشک‌ کردن گندله خام: هنگام خشک کردن، دمای گازهای خشک کننده و مقدار حرارت ارائه شده به بستر باید کنترل شود و از تبخیر سریع رطوبت که باعث ترک برداشتن گندله ها می شود اجتناب گردد (ایجاد فشار و تنش داخلی در گندله شده و در نتیجه ترک و انهدام(.

فرایند پخت (سخت کردن):

مراحل: خشک‌کردن، پیشگرم کردن و پختن.

پیش گرم کردن و پخت گندله.

دمای گندله در مرحله پیشگرم و پخت به ترتیب تا 1000 و 1300 درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

باید دقت کرد که بستر گندله یکنواخت گرم شود و دما در یک نقطه یا جای خاص، خیلی زیاد و بی‌رویه بالا نرود.

باید بهترین شرایط انتقال حرارت از گاز به جامد تامین گردد. بازده حرارتی بالا بوده و مصرف انرژی حرارتی حداقل شود .

 تغییرات فیزیکی و شیمیایی گندله و مکانیزم سخت شدن:

تغییرات شیمیایی  در ناحیه پیشگرم :

الف- اکسیداسیون قسمتی از مگنتیت .

ب- تبخیر آب ساختمانی و ایجاد پیوندهای اکسیدی جامد و رشد ذرات.

تغییرات شیمیایی در  ناحیه پخت گندله :

الف- تکمیل شدن اکسیداسیون مگنتیت و رشد دانه‌ها.

ب- واکنش شیمیایی بین مواد باطله موجود در گندله و مواد افزودنی و چسب‌ها، ایجاد فازهای زود ذوب شیشه ای و سرباره.

ج- افزایش استحکام.