شرکت مادشیمی

شرکت مادشیمی به عنوان عضو دیگری از گروه ارزش در زمینه معادن و صنایع معدنی مشغول به فعالیت بوده که اجرای پروژه احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی و بریکت سازی به ظرفیت سالیانه 3/4 میلیون تن در دو فاز، توسط این شرکت در دست اقدام می باشد.