شرکت مادکوش

شرکت گندله سازی مادکوش، زیر مجموعه گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش در سال 1384 در بندر عباس تاسیس و اجرای پروژه احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت پنج میلیون تن در سال طی دو فاز را از سال 1392 در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس آغاز نمود که فاز اول مجتمع به ظرفیت 2,500,000 تن در سال، از اردیبهشت سال 1399 به بهره برداری رسیده است. پیشرفت فیزیکی فاز دوم طرح با احتساب زیر ساختها و بخشهای مشترک دو فاز، حدود 30 درصد می باشد.