شرکت نوین ارزش

شرکت توسعه زیرساخت فن آوری های نوین ارزش بازوی تخصصی هلدینگ ارزش در حوزه دیجیتال و زیست بوم استارتاپی محسوب میشود که فعالیت خود را از سال 97 در پروژه های مختلفی از قبیل سلامت، حمل ونقل و  FinTech شروع کرده است.

این استودیو با بهره‌گیری از افراد متخصص در حوزه کسب وکار، IT، مالی و همچنین با دارا بودن تجارب بین‌المللی و توسعه کسب و کارهای مختلف فرصت مناسبی برای تیم های استارتاپی تحت پوشش خود ایجاد کرده تا با انگیزه و سرعت بیشتری به اهداف خود نزدیک شوند.