ردیفشرحمیزان مصرف در هر تنمصرف سالانه تن
1کنسانتره سنگ آهن0.9812,452,500
2بنتونیت0.00615,000
3سنگ آهک0.0125,000
4آهک پخته (کوئیک لایم)0.0037,500
جمع کل12,500,000