امضای نخستین تفاهم نامه مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با مجمع خیرین آبرسان کشور

نخستين تفاهم نامه مرکز جهاد آبرساني وزارت نيرو با مجمع خيرين آبرسان کشور به منظور اجراي عمليات آبرساني به روستاها و مناطق مسکوني محروم امضا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)،  در نشستي با حضور “ميثم جعفرزاده” رئيس مرکز جهاد آبرساني وزارت نيرو و “عليرضا صمدي” از خيرين مجمع خيرين آبرسان کشور، تفاهم نامه‌هاي با هدف تامين بخشي از منابع  مورد نياز به منظور بهبود و ارتقاي وضعيت آب شرب روستاها و مناطق مسکوني محروم که فاقد آب پايدار و کيفيت مناسب آشاميدني هستند به امضا رسيد.
با توجه به اينکه يکي از ماموريت هاي اصلي مرکز جهاد آبرساني، انسجام بخشي در حوزه مجمع خيرين آبرسان است، خوشبختانه اين مجمع مدتي قبل با حضور خیرین از جمله آقای مهندس علیرضا صمدی به نمایندگی از گروه ارزش و افرادی نظیر  حاج اکبر ابراهیمی،   حاج حمید رضاشاه حسینی تشکيل و امروز نخستين تفاهم نامه با يکي از خيرين اين مجمع امضا شد. همچنین لازم به ذکر است بناي کار مجمع خيرين آبرسان براي انتخاب محل آبرساني بر عهده هيات مديره مجمع خيرين آبرسان است که آبرساني به روستاهاي محروم و فاقد آب آشاميدني انجام خواهد شد.
جهاد آبرساني با هدف ارتقاي شاخصهاي دسترسي جمعيت روستايي به آب پايدار شهري جزو اولويتهاي وزارت نيرو قرار دارد تا از اين طريق با استفاده از ابزارهايي نظير تخصيص، توسعه زيرساخت توزيع آب و ساير ساخت و سازهاي مورد نياز شرايط جهش در آبرساني روستايي مهيا شود.
وزارت نيرو درصدد است تا در قالب يک برنامه 3 ساله تا پايان دولت سيزدهم، زمينه رشد 10 درصدي شاخص ها را فراهم کرده و جمعيت تحت پوشش آب شرب پايدار بهداشتي را از 80 درصد به بيش از 90 درصد برساند.