انجمن سنگ آهن ایران در نامه‌ای، رسما از گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌‌المللی ارزش به‌صورت ویژه تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش، به‌دنبال برگزاری ششمین همایش بین‌المللی سنگ‌آهن، گروه ارزش در این همایش، به‌عنوان حامی مادی و معدنی حضوری فعالانه پیدا کرد و تقدیر ویژه مدیران صنعت سنگ آهن کشور را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، انجمن سنگ آهن ایران در متن تقدیرنامه خود نوشت: در مهم‌ترین رویداد معدنی ایران، خانواده بزرگ سنگ آهن ایران گرد هم آمده‌اند تا در بلوغ این بخش به نظاره بنشیند.
این تشکل ادامه داد: انجمن سنگ‌آهن ایران به عنوان نماینده بخش معدنی کشور با امتنان از شرکت‌ها و تولیدکنندگان بخش معدنی کشور از “گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش” به صورت ویژه کمال و تشکر و قدردانی دارد.
انجمن سنگ آهن افزود: امید است صحنه گردانی گروه ارزش رشد سبز صنعت و معدن را تداوم ببخشد.
ششمین همایش سنگ آهن روز هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن اجلاس سران برگزار شد.