بیانیه ماموریت

  • گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (AIDCO)با سیاست گذاری و سازمان دهی موثر شرکت های تابعه و سرمایه گذاری برای دستیابی به افزایش ارزش سهام سهامداران و صنعت برتر در کشور دارای نقش مهمی در تامین نیازهای داخلی و ایجاد زمینه های رشد روز افزون و توسعه پایدار است.
  • AIDCO با توسعه آموزش و یادگیری و ایجاد فرصت های مساوی نقش آفرینی برای کارکنان به عنوان ذینفعان اصلی سازمان همواره در جهت تامین رضایت کلیه مشتریان خود، شامل تمامی خدمت گیرندگان حقیقی و حقوقی تلاش میکند.
  • AIDCO با استفاده از تجارب شرکت های داخلی و خارجی در جهت شناسایی و بومی سازی فناوری­ های نوین تلاش نموده و علاوه بر ارتقا سطح استانداردهای ملی و کاهش شکاف بین فناوری داخلی و خارجی در حوزه های زنجیره فولاد، پرداخت های مجازی، حمل و نقل، سلامت و گردشگری دارای حضوری فعال در عرصه داخلی و بین المللی به ویژه بازار های منطقه می باشد. رشد و بهره وری پایدار در گروه گسترش سرمایه گذاری ارزش با ایجاد سازمانی انعطاف پذیر و توانمند در زمینه های محیطی به منظور ارتقای سهم بازار و سودآوری حاصل می شود.

چشم انداز

  • حضور شرکتهای زیر مجموعه گروه در بورس های داخل کشور
  • حضور شرکت گروه سرمایه گذاری ارزش به عنوان سهام دار شرکتهای گروه در بورس های داخلی و خارجی
  • حضور در بین 10 شرکت برتر بورسی داخل کشور و 20 شرکت برتر IMI100
  • رهبری و پیشرو بودن بین المللی در یک زمینه کسب و کار