_

درباره هلدینگ سرمایه گذاری ارزش

 

_

گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با سیاست گذاری و سازمان دهی موثر شرکت های زیرمجموعه (تابعه و تحت پوشش) و سرمایه گذاری برای دستیابی به افزایش سهام سهامداران و کسب و کار برتر، دارای نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و ایجاد زمینه های رشد روز افزون و توسعه پایدار است. گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با توسعه آموزش و یادگیری و ایجاد فرصت های مساوی نقش آفرینی برای کارکنان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی سازمان همواره در جهت تامین رضایت کلیه مشتریان خود، شامل تمامی خدمت گیرندگان حقیقی و حقوقی و همچنین تامین کنندگان مختلف تلاش می کند.

گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با استفاده از تجارب شرکت های داخلی و خارجی در جهت شناسایی و بومی سازی فناوریهای نوین تلاش نموده و علاوه بر ارتقاء سطح استانداردهای ملی و کاهش شکاف بین فناوری داخلی و خارجی در حوزه های مختلف کسب و کار (مانند معدن و صنایع معدنی، دیجیتال، حمل و نقل و گردشگری) دارای حضوری فعال در عرصه داخلی و جهانی به ویژه بازارهای منطقه می باشد. رشد و بهره وری پایدار در گروه گسترش سرمایه گذاری ارزش با ایجاد سازمانی انعطاف پذیر و توانمند در زمینه های محیطی به منظور ارتقای سهم بازار و سودآوری حاصل می شود.

_

ارزش های گروه ما

  • تعهد و تعلق سازمانی
  • احترام به حقوق ذی نفعان
  • رعایت اخلاق حرفه ای
  • مسئولیت پذیری
  • تخصص گرایی
  • احترام به تجربه و همکاری

گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش، به عنوان یک مجموعه صنعتی خصوصی، در حوزه معادن، صنایع معدنی، حمل و نقل، زیرساخت و شتاب دهنده ها در حال فعالیت می باشد. این گروه به عنوان یک مجموعه 100 درصد خصوصی بر اساس سند راهبردی خود، تلاش می کند تا با  حضور در بازارهای سرمایه و با کسب سهم بازارهای داخلی و صادراتی، ارزش آفرینی بالایی را با کمک شرکت های تابعه خود در سرمایه گذاری برای سهامداران ایجاد نماید.

700تعداد اعضای خانواده ارزش
14+تعداد پیمانکاران همکار
120+تعداد اشتغال غیر مستقیم
500ساعت آموزش کارکنان