شرکت ماد شیمی

 (تولید آهن اسفنجی و بریکت سازی)

ماد شیمی

شرکت مادشیمی براساس برنامه های کلان گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش و استراتژی تدوین شده، پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی و بریکت سازی مادشیمی با ظرفیت تولید 4/ 3 میلیون تن در سال )طی دو فاز( شامل اجرای کامل دو واحد مگامدول با استفاده از تکنولوژی میدرکس، هریک به ظرفیت 7/ 1 میلیون تن در سال جهت تولید در زمینی به مساحت 20 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع در استان هرمزگان، شهر بندرعباس تعریف و مجوز تاسیس این طرح را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان دریافت نموده است.

بر اساس برنامه زمانبندی اولیه، مدت زمان اجرای پروژه مذکور 36 ماه برآورد گردیده که مطالعات مهندسی و عملیات اجرایی زودهنگام فاز اول آن تکمیل و همچنین عملیات ساخت و نصب بخشی از پروژه انجام شده است.

تکمیل زنجیره بالادستی فولاد در گروه ارزش

  • مواد اولیه طرح تولید آهن اسفنجی با توجه به هم خانواده بودن شرکتهای مادشیمی و گندله سازی مادکوش، از طریق کارخانه همجوار گندله سازی تامین خواهد شد. با افزایش ظرفیت تولید گندله سازی مادکوش از 2/ 5 میلیون تن در سال به 5 میلیون تن در سال، مواد اولیه مورد نیاز تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 3/ 7 میلیون تن در دو فاز شرکت مادشیمی تامین می گردد.