شرکت مادشیمی

 (تولید آهن اسفنجی و بریکت سازی)

ماد شیمی

شرکت مادشیمی براساس برنامه های کلان گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش و استراتژی تدوین شده ، پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی و بریکت سازی مادشیمی با ظرفیت تولید 4/ 3 میلیون تن در سال (طی دو فاز ) شامل اجرای کامل دو واحد مگامدول با استفاده از تکنولوژی میدرکس، هریک به ظرفیت 7/ 1 میلیون تن در سال جهت تولید در زمینی به مساحت 20 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع در استان هرمزگان، شهر بندرعباس تعریف و مجوز تاسیس این طرح را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان دریافت نموده است.

درصد پیشرفت پروژه
EPC

بر اساس برنامه زمانبندی اولیه، مدت زمان اجرای پروژه مذکور 36 ماه برآورد گردیده که مطالعات مهندسی و عملیات اجرایی زود هنگام فاز اول آن تکمیل و همچنین عملیات ساخت و نصب بخشی از پروژه انجام شده است.

 

جانمایی بندرعباس
همجواری موقعیت کارخانه های مادکوش و مادشیمی درمنطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس