شرکت مادکانسار ارزش

 (اکتشاف، استخراج و فرآوری لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی )

بررسی های انجام شده نشان می دهد که به دلیل پیشرفت های صنایع الکترونیکی و لزوم رعایت بیشتر ملاحظات زیست محیطی به خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، استفاده از برخی عناصر و فلزات در صنایع مختلف در آینده نزدیک افزایش چشمگیر خواهد یافت. پیش بینی ها حاکی از آن است که فلزات لیتیوم، نیکل و کبالت با رشد شدید تقاضا مواجه شده و روند معدن کاری در دنیا از حالت متداول فعلی به سمت جدید تغییر خواهد کرد.

با توجه به پیش بینی توسعه فراگیر تولید خودروهای الکتریکی و افزایش تعداد آنها از 2 میلیون دستگاه فعلی به 125 میلیون تا سال 2035 و افزایش تقاضا برای فلزات فوق برای به کارگیری در صنایع و خودروهای جدید، گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با تاسیس شرکت مادکانسار ارزش و تمرکز بر اکتشاف ، استخراج و فرآوری این گونه از مواد معدنی فلزی، در نظر دارد که ضمن پیشگام بودن در این بخش مهم و استراتژیک، تنوع بیشتری در حوزه کسب و کار مرتبط با معادن و صنایع معدنی خود ایجاد نموده و به عنوان یکی از تامین کنندگان مواد اولیه صنایع پیشرفته الکترونیکی و خودروسازی آینده فعالیت نماید. در همین راستا این شرکت )زیرمجموعه شرکت مادکانسار( موفق به اخذ اولین گواهینامه کشف لیتیوم در کشور و در استان همدان شده است.