image
image
image
image
image

نام شرکت: کارگزاری بیمه رسا حامی امین

با توجه به اهمیت نقش صنعت بیمه در بازارهای مالی و مدیریت بهینه مخاطرات (ریسک) در سطح سرمایه گذاری های صنعتی، معدنی و خدماتی در سال 1401 شرکت کارگزاری بیمه رسا حامی امین با امتیاز ارایه خدمات برخط مستقیم با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تأسیس گردید.
این شرکت از جمله شرکتهای سرمایه پذیر شرکت سرمایه گذاری
معیار صنعت پارس (سهامی عام) با درصد مالکیت 70 درصد می باشد و قادر است از طریق همکاری با کلیه شرکت های بیمه کشور و به اتکای تخصص مدیران و کارشناسان خود ضمن ارائه خدمات مشورتی به مشتریان خود، نسبت به انعقاد
قراردادهای بیمه در چهار چوب شرایط برد – برد اقدام نماید.

مجوز
برخط بیمه
دسته بندی
گروه مالی
تاریخ تاسیس
سال ۱۴۰۱
حوضه فعالیت
کارگزاری بیمه