نام شرکت: ‫شرکت‬ نوین‬ ‫ارزش‬

‫مرکز‬‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫استارتاپ‬ ‫استودیو‬

‫شرکت‬‫ توسعه‬ ‫زیرساخت‬ ‫فناور‬ی های‬ ‫نوین‬ ‫ارزش‪،‬‬ ‫به‌عنوان‬ ‫بازوی‬‫ تخصصی‬ ‫گروه‬ ‫گسترش‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بین‏ المللی‬ ‫ارزش‬ در‬ ‫حوزه‬ ‫فناوری‬ ‫اطلاعات‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫سرمایه‌­گذاری‬ ‫در‬ ‫کسب و‬ ‫کارهای‬ ‫نوآورانه‬ ‫و‬ ‫استارت‌آپ­‌ها‪،‬‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫‪1397‬‬ ‫تأسیس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این‬ ‫شرکت‬ ‫فعالیت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬‫سه‬ ‫حوزه‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫هوشمند‬ ‫بار‪،‬‬ ‫سلامت ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫فین تک ‬بلاکچین‬ ‫متمرکز‬ ‫کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫مجموعه‬ ‫بیش‬ ‫از‬‫‪50‬‬ ‫نفر‬ ‫نیروی‬ ‫متخصص‬ ‫در‬ ‫حوزه‏ های‬ ‫فنی‪،‬‬ ‫توسعه‬ ‫کسب‬ ‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشغول‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫هستند‪.‬‬

‫در‬‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫گروه‬ ‫محصولات ‫آی‬ ‫‏بار‬‫در‬ ‫حوزه‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫هوشمند ‬‫به‬ ‫بهره‏ برداری‬ ‫رسیده‬ ‫و‬ ‫طی‬ ‫یک‬ ‫سال‬ ‫گذشته‪،‬‬ ‫بیش‬ ‫از‬‫‪1000‬‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان ‫تراکنش‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫‪2.5‬‬ ‫میلیون‬ ‫تن ‬‫حمل‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫‌کمک‬ ‫این‬ ‫پلتفرم‬ ‫مدیریت‬ ‫لجستیک‬ ‫انجام‬ ‫شده‬‫ است‪.‬‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫سلامت ‫دیجیتال‬ ‫اپلیکشن‬ ‫پلاس ‫ماد‬ ‫با‬‫ دیدگاهی‬ ‫جدید‬ ‫به‬ ‫نحوه‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫درمان‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫مدیریت ‬‫اسناد‬ ‫پزشکی‬ ‫و‬ ‫سرویس‌های‬ ‫‪،VIP‬‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫عرضه‬ ‫می‏ شود‪.‬‬ ‫محصول‬ ‫دیگر‬ ‫نوین‬ ‫ارزش‪،‬‬ ‫ارزش‬ ‫ولت‬ ‫نام‬ ‫دارد‬‫ که‬ ‫از‬ ‫مهر‬ ‫ماه‬ ‫سال‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫فین ‏تک‬ ‫بلاکچین ‫ارائه ‬‫خدمات‬ ‫توکنایز‬ ‫دارایی‬ ‫و‬ ‫صرافی‬ ‫رمزارزی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫آغاز‬ ‫کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫نوین ‬ارزش‬ ‫با‬ ‫ایجاد‬ ‫یک‬ ‫محیط‬ ‫کاری‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫به‌کارگیری ‬نیروی‬ ‫انسانی‬ ‫جوان‪،‬‬ ‫متخصص‬ ‫و‬ ‫کارآمد‪،‬‬ ‫در‬ ‫پی‬ ‫تبدیل ‬محصولات‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کارهای‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ایفای‬ ‫نقشی‬‫ موثر‬ ‫در‬ ‫عرصه‬ ‫اقتصاد‬ ‫دیجیتال‬ ‫کشور‬ ‫است‪.‬‬

‫این ‬مجموعه‬ ‫فعالیت‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫مرکز‬ ‫نوآوری‬ ‫با ‬‫رویکرد‬ ‫استارتاپ‬ ‫استودیو‪،‬‬ ‫تعریف‬ ‫کرده‬ ‫و‬ ‫همواره‬ ‫حرکت‬ ‫در‬‫مسیر‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خلاقیت ‫را‬ ‫سرلوحه‬ ‫برنامه های‬ ‫کلان‬ ‫خود‬‫قرار‬ ‫داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫همین‬ ‫راستا‪،‬‬ ‫نوین‬ ‫ارزش‬ ‫تلاش ‫می ‏کند ‬‫تا‬ ‫با‬ ‫به‌ کارگیری‬ ‫نیروی‬ ‫انسانی‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫کنار‬‫حمایت‬ ‫همه جانبه‬ ‫از‬ ‫استارت‌آپ‌های‬ ‫تحت‬ ‫پشتیبانی‪،‬‬ ‫زیرساخت‏ های ‬مناسب‬ ‫برای‬ ‫ورود‬ ‫این‬ ‫استارت‌آپ‌ها‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫و‬‫تبدیل‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کارهای‬ ‫پایدار‬ ‫را‬ ‫فراهم‬ ‫کند‪.‬‬

‫‪www.novin-arzesh.com‬

 

‬‫پلاس ماد

‫با ‬‫توجه‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬ ‫حوزه‬ ‫خدمات‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫ظرفیت­‌های‬ ‫مناسب‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫سلامت دیجیتال‪،‬‬ ‫شرکت‬ ‫نوین‬ ‫­ارزش‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫توسعه ‬‫سامانه‬ ‫پایش‬ ‫سلامت‬ ‫فردی‬ ‫و‬ ‫دستیار‬ ‫هوشمند‬ ‫سلامت‬ ‫پلاس ماد‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫دستور‬ ‫کار‬ ‫خود‬ ‫قرار‬ ‫داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این‬ ‫سامانه‪،‬‬ ‫که ‬‫خدمات‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫قالب‬ ‫وب­سایت‬ ‫و‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ارائه‬ ‫می ­دهد‪،‬‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫امکان‬ ‫می‌دهد‬ ‫کلیه‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫مرتبط‬ ‫با‬ سلامت‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫پرونده‬ ‫پزشکی‬ ‫شخصی‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کاربران‬ ‫پلاسماد‬ ‫می‌توانند‬ ‫برای‬ ‫مدیریت‬ ‫بهتر‬ ‫روند‬ ‫درمان ‬‫خود‬ ‫از‬ ‫ابزارهای‬ ‫یادآور‬ ‫دارو‪،‬‬ ‫آزمایش‬ ‫و‬ ‫نوبت‌دهی‬ ‫پزشک‬ ‫کمک‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫به‌علاوه‪،‬‬ ‫کاربران‬ ‫می‌توانند‬ ‫از‬ ‫ابزارهای‬ ‫پایش‬ ‫سلامت ‫فردی‬ ‫تعبیه‬ ‫شده‬ ‫در‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫در‬ ‫مسیر‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ارتقای‬ ‫پیوسته‬ ‫سلامت ‫و‬ ‫اصلاح ‫سبک‬ ‫زندگی‬ ‫خود‬ ‫بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫بدین ‬‫ترتیب‬ ‫پلاسماد‪،‬‬ ‫به‌عنوان‬ ‫یک‬ ‫دستیار‬ ‫هوشمند‬ ‫سلامت‪،‬‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫کمک‬ ‫می‌کند‬ ‫از‬ ‫انگیزه‬ ‫مناسب‬ ‫برای‬ ‫فعالیت­‌های‬ ‫سلامت محور‬‫ برخوردار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اما‬ ‫مهمترین‬ ‫ارزش‬ ‫پیشنهادی‬ ‫پلاسماد‪،‬‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫‪VIP‬‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫مشترکان‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫خرید‬ ‫اشتراک‬ ‫خدمات‬ ‫‪VIP‬‬ ‫پلاسماد ‫می ‏توانند‬ ‫مجموعه ‏ای‬ ‫از‬ ‫سرویس‏ های‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫متمایز‬ ‫درمانی‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مطب‪،‬‬ ‫مراکز‬ ‫درمانی‬ ‫و ‬‫یا‬ ‫در‬ ‫محل‬ ‫سکونت‬ ‫خود‬ ‫دریافت‬ ‫کنند‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫دائمی‬ ‫سرویس‬ ‫پشتیبان‬ ‫درمان‬ ‫برخوردار‬ ‫باشند‪.‬

‫‪www.plusmaad.com‬‬

‬‫ارزش ‬‫توکن‬

‫توکنایز ‬‫دارایی­ های‬ ‫فیزیکی‬ ‫در‬ ‫بستر‬ ‫بلاکچین‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫راهکارهای‬ ‫نوین‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫تأمین‬ ‫مالی‬ ‫پروژه­‌ها‪،‬‬ ‫ت‬امین ‬‫سرمایه‬ ‫در‬ ‫گردش‬ ‫برای‬ ‫پیشبرد‬ ‫فعالیت‌­های‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫ابزاری‬ ‫کارآمد‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫سرمایه‌­گذاری‬ ‫خرد‬ ‫به‬ ‫شمار‬ ‫می‌­رود‪.‬‬ ‫امروزه‬ ‫توکن­‌های‬ ‫کاربردی‬ ‫به‬ ‫عنوان ‬‫یک‬ ‫ابزار‬ ‫در‬ ‫پروژه­‌های‬ ‫متعددی‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫گرفته‬ ‫شده‌­اند‪.‬‬ ‫«ارزش‬ ‫توکن»‬ ‫به‌‬ ‫عنوان‬ ‫متولی‬ ‫اصلی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫انطباق‬ ‫طر‬‫ح‌های‬ ‫دریافتی ‬‫با‬ ‫قوانین‬ ‫جاری‬ ‫کشوری‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫توکن‌های‬ ‫بهادار‪،‬‬ ‫مسئولیت‬ ‫پذیرش‬ ‫طر‬ ‫ح‌های‬ ‫عرضه‪،‬‬ ‫دریافت‬ ‫تضامین‬ ‫لازم ‫و‬ ‫انتشار‬  ‫دارایی‌ها‬‫در‬ ‫بستر‬ ‫«ارزش‬ ‫ولت»‬ ‫را‬ ‫بر‬ ‫عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنین‪،‬‬ ‫نظارت‬ ‫بر‬ ‫فعالیت‬ ‫اشخاص‬ ‫حقیقی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫دارایی‌های‬ ‫توکنایز‬‫شده‬ ‫«ارزش‬ ‫ولت»‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫وظایف‬ ‫این‬ ‫نهاد‬ ‫به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫عرضه‌کنندگان‬ ‫دارایی‌های‬ ‫توکنایز‬ ‫شده‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫طی‬ ‫مراحل‬ ‫احراز‬‫هویت‪،‬‬ ‫عقد‬ ‫قرارداد‪،‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫پذیرش‬ ‫طرح‬ ‫جذب‬ ‫سرمایه‬ ‫یا‬ ‫پیش‌فروش‬ ‫خود‪،‬‬ ‫می‌توانند‬ ‫دارایی‌های‬ ‫اثبات‌شده‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫تبدیل ‬‫به‬ ‫توکن‌‌های‬ ‫مبتنی‬ ‫بر‬ ‫بلاکچین های‬ ‫عمومی‬ ‫کرده‬ ‫و‬ ‫آن ها‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫ولت‬ ‫به‬ ‫خریداران‬ ‫عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این‬ ‫توکن‌ها‬ ‫در‬‫دسته‌بندی‌های‬ ‫کلی‬ ‫سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫کالا‪،‬‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫گواه‌یکتای‬ ‫مالکیت‬ ‫دیجیتال‬ (‪(NFT‬‬ ‫تعریف‬ ‫می‌شوند‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫هر‬ ‫یک‬ ‫براساس‬ ‫قرارداد‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫سپیدنامه‬ ‫تعریف‬ ‫شده‪،‬‬ ‫می‌توانند‬ ‫در‬ ‫ازای‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫خود‬ ‫سود‪،‬‬ ‫کالا‬ ‫یا‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬

‫‪www.arzeshtoken.com‬‬

‫ارزش‬‫ وَ‬‫لِت

‫وب‌سایت‬‫ و‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫گوشی‬ ‫هوشمند‬ ‫ارزش‬ ‫ولت‪،‬‬ ‫یک‬ ‫صرافی‬ ‫ارز‬ ‫دیجیتال‬ ‫با‬ ‫قابلیت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫دارایی‌های‬ ‫توکنایز‬ ‫شده‬ است‪.‬‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫کاربران‬ ‫ارزش‬ ‫ولت‬ ‫می‌توانند‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫ثبت‌نام‬ ‫و‬ ‫احراز‬ ‫هویت‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫برخورداری‬ ‫از‬ ‫تمامی‬ ‫قابلیت‌های ‫یک‬ صرافی‬ ‫رمز‬ ‫ارزی‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫ابزارهای‌های‬ ‫تحلیل‪،‬‬ ‫خرید‪،‬‬ ‫فروش‪،‬‬ ‫واریز‪،‬‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ تبادل‬ ‫مستقیم‬ ‫دارایی‌های‬ ‫رمزارزی‪،‬‬ ‫ضمن مدیریت‬‫ دارایی‌های‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫بازارهای‬ ‫اولیه‬ ‫و‬ ‫ثانویه‬ ‫دارایی‌های‬ ‫توکنایز‬ ‫شده‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬

‫‪www.arzeshwallet.com‬‬

 

تعداد محصولات
۴ محصول
دسته بندی
گروه فناوری
شروع فعالیت
سال 1397
تعداد نیرو
بیش از ۵۰ نفر