image
image
image
image

نام شرکت: ‫شرکت‬‫ نوآوران‬ ‫ابتکار‬ ‫احسان‬ ‫(آی‬ ‫بار)‬

‫پلتفرم ‬مدیریت‬ ‫لجستیک‬ ‫آی‬ ‫بار‬

‫پلتفرم‬‫«آی‌بار»‬ ‫یک‬ ‫راه‌حل‬ ‫جامع‬ ‫از‬ ‫تمام‬ ‫نیازهای‬ ‫صاحبان‬ ‫بار‬ ‫عمده‬ ‫یا‬ ‫باربر‬‫ی‌ها‬ ‫در‬ ‫دنیای‬ ‫لجستیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫این‬ ‫نیازها‬ ‫شامل ‬‫تمام‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫درج‬ ‫قراردادهای‬ ‫بلند مدت‬ ‫حمل‪،‬‬ ‫درخواست‬ ‫خودرو‪،‬‬ ‫صدور‬ ‫بارنامه‪،‬‬ ‫رصد‬ ‫ناوگان‬ ‫در‬ ‫حین‬ ‫حمل‪،‬‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫درب‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫باسکول‌‪،‬‬ ‫پرداخت‬ ‫کرایه‬ ‫حمل‪،‬‬ ‫ایجاد‬ ‫اسناد‬ ‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫اسناد‬ ‫حسابداری‬ ‫است‪.‬‬
‫همچنین ‬‫در‬ ‫تمام‬ ‫این‬ ‫مراحل‬ ‫قابلیت‬ ‫تبادل‬ ‫اطلاعات ‫طبقه‌بندی‬ ‫یا‬ ‫تحلیل‬ ‫شده‬ ‫بین‬ ‫دپارتمان‌های‬ ‫بازرگانی‪،‬‬ ‫انبارداری‪،‬‬ ‫تولید، ‪‬‬‫‪،BI‬‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫‪-‬‬ ‫مالی‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫ذکر‬ ‫شده‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫امکان‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫تمام‬ ‫سیستم‌های‬ ‫مالی‬ و ‬‫‪ERP‬‬ ‫‪،‬‬ ‫آی‌بار‬ ‫را‬ ‫به‬ یک‬ ‫راه‌حل‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫معتمد‬ ‫جامعه‬ ‫بزرگی‬ ‫از‬ ‫صاحبین‬ ‫بار‬ ‫تبدیل‬ ‫کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫پلتفرم‬ ‫خدمت‬ ‫درخواست‬‫ کامیون‬ ‫و‬ ‫قبول‬ ‫بار‬ ‫توسط‬ ‫رانندگان‬ ‫تحت‬ ‫قالب‬ ‫بازارگاه‬ ‫یا‬ «آی‌بار‬ ‫مارکت»‬ ‫ارائه‬ ‫می‌شود‪.‬‬

 

‫سامانه ‬مدیریت‬ ‫پرداخت‬ ‫لجستیک‬ ‫آی‬ ‫بار‬ ‫پی

یکی از‬ ‫دردسرهای‬ ‫همیشگی‬ ‫صاحبان‬ ‫بار‬ ‫عمده‪،‬‬ ‫مدیریت‬ ‫اسناد‬ ‫بارنامه‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫موقع‬ ‫کرایه‬ ‫رانندگان‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫تخلیه ‬‫بار‬ ‫است‪.‬‬ ‫سامانه‬ ‫فین‏تک‬ ‫لجستیک‬ ‫«آی‬ ‫‏‌بار‬‫ِ‬‫پ‬‫ی»‬‫ابزاری‬ ‫کارآمد‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫اختیار‬ ‫مدیران‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫لجستیک‬ ‫شرکت ها ‫قرار‬‫می‏‌دهد‪.‬‬ ‫این‬ ‫سامانه‬ هوشمند‬ ‫با‬ ‫دریافت‬ ‫مستقیم‬ ‫اطلاعات‬ ‫بارنامه‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫راهداری‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫آن‪،‬‬ ‫امکان‬‬ ‫صدور‬‫سند‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫مستقیم‬ ‫از‬ ‫حساب‬ ‫بانکی‬ ‫منتخب‬ ‫صاحب‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫حساب‬ ‫رانندگان‬ ‫را‬ ‫فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین ‬‫این‬ ‫سامانه‬ ‫هوشمند‬ ‫با‬ ‫خودکارسازی‬ ‫پرداخت‌ها‪،‬‬ ‫ایجاد‬ ‫گزارش‏ های‬ ‫مدیریتی‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫پرداخت‬ ‫کرایه‬ ‫حمل‬ ‫بار‪،‬‬‫امکان‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫‪ERP‬‬ ‫سازمانی‪،‬‬ ‫و‬ ‫امکان‬ ‫دریافت‬ ‫تسهیلات‬ ‫بانکی‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫گردش‬ ‫مالی‬ ‫ایجاد‬ ‫شده‬ ‫از‬ ‫محل‬ ‫پرداخت‬ ‫کرایه‬ ‫حمل‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫خود‬ ‫ارائه‬ ‫می‏‌دهد‪.‬‬

 

‫باشگاه‬‫ رانندگان‬ ‫آی‬ ‫بار‬ ‫کلاب

‫همکاری‬‫ با‬ ‫جامعه‬ ‫بزرگی‬ ‫از‬ ‫رانندگان‬ ‫که‬ ‫سابقه‬ ‫خوبی‬ ‫در‬ ‫حمل‬ ‫بار‬ ‫دارند‪،‬‬ ‫هدفی‬ ‫‌است‬ که‬ ‫صاحبان‬ ‫بار‬ ‫یا‬ ‫باربر‬‫ی‌ها‬ ‫همواره ‫به ‬‫دنبال‬ ‫آن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اهمیت‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ ‫بطور‬ ‫خاص‬ ‫در‬ ‫زمان‌هایی‬ ‫که‬ ‫تراکم‬ ‫بار‬ ‫برای‬ ‫حمل‬ ‫زیاد‬ ‫بوده‬ ‫یا‬ ‫کالا ‫ارزشمند‬ است‪،‬‬‫بروز‬ ‫بیشتری‬ ‫پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫تیم‬ ‫مهندسین‬ ‫آی‌بار‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫این‬ ‫چالش‪،‬‬ ‫اقدام‬ ‫به‬ ‫راه‌اندازی‬ ‫سامانه‌ای‬ ‫تحت‬ ‫عنوان ‫آی‌بار‬‫کلاب ‫کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫سامانه‬ ‫رانندگان‬ ‫می‌توانند‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫طول‬ ‫قدمت‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫امتیازاتی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫حمل‬ ‫هر‬ ‫بار‬‫دریافت‬ ‫می‌کنند‪،‬‬ ‫از‬ ‫امکاناتی‬ ‫نظیر‬ ‫دریافت‬ ‫تخفیف‬ ‫در‬ ‫تهیه‬ ‫لاستیک ‫و‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫سایر‬ ‫موارد‬ ‫مصرفی‬ ‫کامیون‪،‬‬ ‫تهیه‬ ‫انواع‬ ‫بیمه‌نامه‪،‬‬‫امکانات‬ ‫مراکز‬ ‫رفاهی‬ ‫و‬ ‫تفریحی‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بدین‬ ‫‌ترتیب‬ ‫صاحبین‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫باربر‬ ‫ی‌ها‬ ‫می‌توانند‬ ‫علاوه بر‬ ‫مشاهده‬ ‫امتیاز‬ ‫رانندگان‪،‬‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫توسط‬ ‫آی‌بار‬ ‫کلاب‪،‬‬ ‫سطح‬ ‫رضایت‬ ‫رانندگان‬ ‫همکار‬ ‫خود‬‫را‬ ‫افزایش‬ ‫دهند‪.

 

‬‬‫بازارگاه ‬‫الکترونیک‬

‫بازارگاه‬‫ الکترونیک‬ ‫یک‬ ‫پایانه‬ ‫آنلاین‬ ‫مجازی‬ ‫بدون‬ ‫حضور‬ ‫فیزیکی‬ ‫جهت‬ ‫تبادل‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫این ‬‫بستر‬ ‫تحت‬ ‫وب‪،‬‬ ‫صاحبان‬ ‫بار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫رانندگان‬ ‫بدون‬ ‫واسطه‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫یکدیگر‬ ‫بهره‌مند‬ ‫شوند‪ .‬‬‫در‬ ‫بازارگاه‬ ‫الکترونیک‪،‬‬ ‫مدیریت‬ ‫هوشمند‬ ‫بار‬ ‫با‬ ‫کشف‬ ‫قیمت‬ ‫اعلان‬ ‫بار‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫برای‬ ‫صاحبین‬ ‫بار‬ ‫در‬ ‫یک ‬فضای‬ ‫مجازی‬ ‫و‬ ‫بدون‬ ‫دغدغه‬ ‫با‬ ‫دسترسی‬ ‫سریع‬ ‫به‬ ‫ظرفیت های‬ ‫صنعت‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫صورت‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬

 

‫صدور‬‫بارنامه‬

‫نرم افزار‬ ‫صدور‬ ‫بارنامه‬ ‫امکان‬ ‫صدور‬ ‫حواله‬ ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫بارنامه‬ ‫بر‬ ‫خط‬ ‫سازمان‬ ‫راهداری‬ ‫با‬ ‫اخذ‬ ‫کد‬ ‫رهگیری‬ ‫را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫نرم‬ افزار‬ ‫امکاناتی‬ ‫نظیر‬ ‫مدیریت‬ ‫بیمه‬ ‫نامه‌ها‪،‬‬ ‫تنظیمات‬ ‫کرایه‬ ‫و‬ ‫امکان‬ ‫چاپ‬ ‫تصویر‬ ‫بارنامه‬ ‫وجود‬ ‫دارد‪.‬‬

مشتری
شرکت ایندوکس
دسته بندی
تاریخ
10 تیر 1397
مشتری
شرکت ایندوکس