‫شرکت ‬‫نوین‬ ‫ارزش‬

‫شرکت‬‫ توسعه‬ ‫زیرساخت‬ ‫فناور‬ی های‬ ‫نوین‬ ‫ارزش‪،‬‬ ‫به‌عنوان‬ ‫بازوی‬‫ تخصصی‬ ‫گروه‬ ‫گسترش‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بین‏ المللی‬ ‫ارزش‬ در‬ ‫حوزه‬ ‫فناوری‬ ‫اطلاعات‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫سرمایه‌­گذاری‬ ‫در‬ ‫کسب و‬ ‫کارهای‬ ‫نوآورانه‬ ‫و‬ ‫استارت‌آپ­‌ها‪،‬‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫‪1397‬‬ ‫تأسیس‬ ‫شد‪.‬‬