شرکت سرمایه گذاری معیار

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس از جمله شرکتهای تحت پوشش گروه ارزش با ماهیت حقوقی سهامی عام ثبت شده در بازار فرابورس با نماد «معیار» میباشد که به عنوان نهاد مالی در بازار سرمایه فعالیت مینماید

کارگزاری بیمه رسا حامی امین

با توجه به اهمیت نقش صنعت بیمه در بازارهای مالی و مدیریت بهینه مخاطرات (ریسک) در سطح سرمایه گذاری های صنعتی، معدنی و خدماتی در سال 1401 شرکت کارگزاری بیمه رسا حامی امین با امتیاز ارایه خدمات برخط مستقیم با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تأسیس گردید.

شرکت توسعه محصولات معدنی معیار

شرکت امیدوار است بتواند از طریق سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، ضمن حفظ و افزایش منافع ذی نفعان، در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نیز نقش موثر ایفا نماید و سازمانی پویا، متعالی و مسئولیت پذیر باشد.

شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص)

شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار در سال 1385 به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان قم به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است.