بیانیه مأموریت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش  

  • گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با سیاست گذاری و سازمان دهی موثر شرکت های زیرمجموعه (تابعه و تحت پوشش) و سرمایه گذاری برای دستیابی به افزایش سهام سهامداران و کسب و کار برتر، دارای نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و ایجاد زمینه های رشد روز افزون و توسعه پایدار است.
  • گروه ارزش با توسعه آموزش و یادگیری و ایجاد فرصت های مساوی نقش آفرینی برای کارکنان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی سازمان همواره در جهت تامین رضایت کلیه مشتریان خود، شامل تمامی خدمت گیرندگان حقیقی و حقوقی و همچنین تامین کنندگان مختلف تلاش می کند.
  • گروه ارزش با استفاده از تجارب شرکت های داخلی و خارجی در جهت شناسایی و بومی سازی فناوریهای نوین تلاش نموده و علاوه بر ارتقاء سطح استانداردهای ملی و کاهش شکاف بین فناوری داخلی و خارجی در حوزه های مختلف کسب و کار (مانند معدن و صنایع معدنی، دیجیتال، حمل و نقل و گردشگری) دارای حضوری فعال در عرصه داخلی و جهانی به ویژه بازارهای منطقه می باشد. رشد و بهره وری پایدار در گروه گسترش سرمایه گذاری ارزش با ایجاد سازمانی انعطاف پذیر و توانمند در زمینه های محیطی به منظور ارتقای سهم بازار و سودآوری حاصل می شود.

چشم اندازها

  • حضور در بین 30 شرکت برتر بورسی داخل کشور
  • حضور در بین 20 شرکت برتر IMI 100
  • پذیرش در یکی از بورس های بین المللی تا سال 1404