image
image

نام شرکت: شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص)

شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار در سال 1385 به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان قم به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت که عمده سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) می باشد با فعالیت های اصلی سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از شهرک های صنعتی غیردولتی اقدام به احداث اولین شهرک صنعتی غیردولتی در استان قم با عنوان شهرک صنعتی پارس گستر نیزار به مساحتی بالغ بر 100 هکتار (65 هکتار در فاز یکم و 35 هکتار در فاز دوم) توسعه نموده و در آذرماه 1400 موفق به اخذ پروانه بهره برداری دائم از سوی شرکت شهرک های صنعتی استان قم گردیده است.

این شهرک صنعتی هم اکنون در زون های فلزى، کانى های غیر‌فلزى، برق و الکترونیک، شیمیایى، خدماتى، تجارى و صنفى و با وجود منابع قابل توجه آب، برق،
گاز و با فضاى سبزى به وسعت بیش از 9 هکتار و با تمرکز صنایع فولادی، فروآلیاژها و بالاخص صنایع انرژی بر در حال خدمت رسانی می باشد.

 

این شهرک صنعتی واقع در منطقه نیزار قم و دارای مزیت های ذیل می باشد:

  • نزدیکـی بـه 5 خـط لوله گاز سراسـری کشـور (250متر )
  • نزدیکـی بـه 2 خـط لولـه انتقـال آب از سـد 15 خـرداد و سرشـاخه های دز (3 کیلومتـر)
  • مجاورت با پست برق 20/63/230 کیلوولت نیزار
  • جاده ترانزيت قم – اصفهان در فاصله كمتر از يك كيلومتری
  • خط راه آهن اصفهان – قم – تهران
  • وجود اراضی مسطح و با شيب مناسب جهت احداث واحدهای صنعتی
  • موافقت محیط زیست با استقرار واحدهای صنعتی بزرگ در منطقه نیزار
مساخت
۱۰۰ هکتار
دسته بندی
گروه مالی
تاریخ ثبت
سال ۱۳۸۵
حوضه فعالیت 
شهرک صنعتی